real celebrity porn
celebrity porn video
real celebrity porn

Scientia Pro Futuro

je súťaž bádateľských projektov žiakov stredných škôl.

Realizuje sa počas celého kalendárneho roka a je ukončená celoštátnym finále súťaže.

Finále súťaže je každoročne organizované ako otváracie podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré koordinuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cieľom súťaže je aktivizovať nadaných žiakov stredných škôl vo vede a technike, poskytnúť im priestor na prezentáciu výsledkov ich bádateľskej činnosti a popularizovať vedu a techniku vo vzťahu k mladým ľuďom.

scientia_index
Scientia Pro Futuro

 

Celoštátna súťažná prehliadka bádateľských projektov žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013

sa uskutoční pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča
ako hlavné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013,
v dňoch 11. - 12. novembra 2013
v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

 

Zoznam ocenených na stiahnutie...
 

Scientia_Pro_Futuro-2013